Kementerian Komunikasi Dan Multimedia (K-KOMM) Menganjurkan Anugerah Seri Angkasa (ASA) 2022 Bagi Merancakkan Semula Landskap Industri Kreatif Yang Terkesan Akibat Pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Pada Awal 2020 Akibat Pandemik Covid-19