Inisiatif Kerajaan Meringankan Kos Sara Hidup

Kerajaan mengambil pelbagai inisiatif untuk meringankan beban ekonomi rakyat. Kerajaan sentiasa melaksanakan usaha mengurangkan kos sara hidup, memperkukuh pendapatan rakyat, membasmi kemiskinan dan meningkatkan tahap pemilikan rumah dalam kalangan rakyat.

Kerajaan juga akan menggandakan segala usaha bagi melaksanakan perubahan sehingga menjadi sumber kekuatan rakyat, merangkumi pelbagai inisatif iaitu:

- Bantuan Sara Hidup Bantuan Siswa Bantuan Pelajar Sekolah Bantuan Kemudahan Asas Bantuan Kesejahteraan Wanita Insentif Kesihatan Insentif Perumahan