Apa Kata Anak Muda Mengenai Malaysia Bersih

"Malaysia sekarang ke arah untuk mengurangkan korupsi" - Nur Fitri Aida Jamali

"merupakan konsep yang kita harus pegang iaitu kejujuran" - Nisha Philomena Sivaraj

"Malaysia sedang berusaha untuk memerangi rasuah sebaik-baiknya" - Chong Shu Fen

"Malaysia sekarang in a good way and positive way dalam integriti.." - Wong Kee Hien