Kemakmuran Bersama

Teras Strategik

Teras 1-Penstrukturan Dan Penambahbaikan Ekosistem Perniagaan Dan Industri Negara

Teras 2-Pembangunan Wilayah Yang Inklusif

Teras 3-Sektor Pertumbuhan Baharu

#KemakmuranBersama
#SetahunMalaysiaBaharu