Media Sosial Perlu Terus Menjadi Platform Positif

Perdana Menteri berkata semua pihak berkepentingan perlu bekerjasama untuk mengatasi cabaran teknikal serta menangani keperluan untuk perkongsian maklumat yang lebih besar ke arah penzahiran atau penemuan maklumat untuk memudahkan agensi penguatkuasa undang-undang menjalankan kewajipan mereka dengan berkesan.


Sumber: BERNAMA