Teras 1: Pengstrukturan & Penambahbaikkan Ekosistem Perniagaan & Industri Negara

Tujuh Teras Strategik yang perlu ada bagi memastikan matlamat kemakmuran bersama.

Teras 1: Pengstrukturan & Penambahbaikkan Ekosistem Perniagaan & Industri Negara.

- YAB Tun Dr. Mahathir Mohamad, Perdana Menteri