Memperkasakan Keselamatan Negara

Memperkasakan Keselamatan Negara

Penubuhan Pasukan Khas bagi membanteras pencerobohan nelayan asing.