Memperkasa Keselamatan Negara

Geran Persatuan Penduduk (G-KOM) peruntuk RM20 Juta bagi memperkasakan pencegahan jenayah di peringkat Komuniti. Geran RM10,000 bg setiap persatuan penduduk berdaftar yang memohon