Tema "Sayangi Malaysiaku: Malaysia Bersih"

Tema "Sayangi Malaysiaku: Malaysia Bersih" pada tahun ini menitik berat hasrat Kerajaaan untuk memupuk semangat cintakan negara, mengeratkan lagi jalinan perpaduan serta manjadikan Malaysia sebagai sebuah negara maju dengan rakya tyang mempunyai jati diri dan berintegriti