Skip to main content
Kategori

Infografik

Infografik

“Kemakmuran Bersama”

Teras Strategik Teras 1-Penstrukturan Dan Penambahbaikan Ekosistem Perniagaan Dan Industri Negara Teras 2-Pembangunan Wilayah Yang Inklusif Teras 3-Sektor Pertumbuhan Baharu
abdulrahman
16 Mei 2019
Infografik

“Kemakmuran Bersama”

Usaha menjadikan Malaysia sebuah negara yang terus menerus membangun secara mampan seiring dengan pengagihan ekonomi yang adil dan inklusif di setiap peringkat rantaian nilai, kelas, kaum dan geografi sehingga mewujudkan…
abdulrahman
16 Mei 2019